Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom je veoma važan faktor u modernom upravljanju poslovanjem. Ono pruža kompanijama konkurentske prednosti i u velikoj meri doprinosi uspehu kompanije.

U cilju pružanja usluga koje zadovoljavaju potrebe klijenata i u skladu sa najvišim međunarodnim, evropskim i nacionalnim standardima kvaliteta i specifikacijama, World Transport Overseas je implementirao sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008.