Tim

Verujemo da je tim strateški kamen temeljac u ostvarivanju poslovnog uspeha. World Transport Overseas se oslanja na sposobne i obrazovane ljude koji imaju odgovoran pristup u rešavanju poslovnih ciljeva.