Kompanija

WTO je jedna od najbrže rastućih transportno /špediterskih preduzeća u istočnoj i jugo/istočnoj Evropi sa filijalama u Srbiji , Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Kompanija sprovodi integrisana logistička rešenja kroz lance snabdevanja koji su prilagođeni zahtevima korisnika.

Sa  10 godina rada i iskusnim stručnjacima  logistike , kompanija obezbeđuje inovativna i tehnološki napredna rešenja za najteže logističke izazove.  Naša globalna mreža agenata je naš ključ za obezbeđivanje pravog ”od vrata do vrata” servisa kao i adekvatnog  menadžmenta u savremenom lancu snabdevanja. Naše iskustvo proizilazi iz preuzimanja i transporta brojnih komercijalnih pošiljki i kompleksnih logističkih projekata za vojne  i diplomatske pošiljke u regionu. Za ponuđene servise i inovacije , WTO je nagrađen zlatnom medaljom i diplomom na međunarodnom sajmu – Bugarska , 2009.