Istorija WTO

 • WTO je osnovan 2001. godine kao kargo agent za kontejnerski prevoz.
 • U 2004. godini WTO počinje sa ponudom kopnenog saobraćaja na teritoriji Evrope.
 • Prijem Bugarske u EU 2007. godine, značajno će doprineti porastu poslovanju u oblasti prevoza tereta u Bugarskoj.
 • U 2007. godini WTO osniva kancelariju u Varni, Bugarska.
 • Na kraju 2007. godine WTO je osnovao kancelariju za avio transport u okviru aerodromskog kompleksa u Sofiji.
 • Za kratko vreme, WTO je postao prodajni agent najvećih avio-kompanija.
 • U martu 2008. WTO najavljuje vlastiti LCL servis sa Dalekog Istoka i ubrzo postaje lider na tržištu Bugarske.
 • U 2008. godini WTO sklapa ugovor sa bugarskom i grčkom železnicom za kontejnerski blok voz na relaciji Solun – Sofija.
 • U 2008. godini WTO otvara kancelariju u Plovdivu i 2012. u Burgasu
 • Danas WTO ima 5 kancelarija u Bugarskoj.
 • WTO otvara svoju filijalu u Beogradu, Srbiji, 2009. godine.
 • WTO otvara svoju filijalu u Kopru, Sloveniji, 2010. godine.
 • WTO otvara svoju filijalu u Zagrebu, Hrvatskoj, 2010. godine.
 • WTO otvara svoju filijalu u Konstanci, Rumuniji, u februaru 2013. godine.