Članstvo

PKS Privredna komora Srbije
SPK Slovenački poslovni klub

World Cargo Alliance Family
World’s largest and most powerful network of independent freight forwarders – Najveća i najmoćnija mreža nezavisnih špeditera,
Security Cargo Network / SCN/
Global alliance of independent international freight forwarders – Globalni savez nezavisnih međunarodnih špeditera,
Pangea Logistics Network
International Freight Network of First Class independent Freight Forwarders – Mreža Međunarodnog transporta tereta First Class nezavisnih špeditera,
UN Global Compact
Strateška politička inicijativa za poslovne subjekte posvećene usklađivanju svoje operacija i strategije sa deset univerzalno prihvaćenih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije.